Organisatie

Bij de organisatie van de Lincolngroep zijn zowel leiding als ouders van leden betrokken. Met hun enthousiaste inzet zorgen ze ervoor dat alles op rolletjes loopt. Denk aan de financiën, groepsactiviteiten, ledenwerving en beheer van de blokhut. Hieronder een korte omschrijving van de organisatie.

  • Bestuur: komt maandelijks bij elkaar. Bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, groepsbegeleider en algemeen bestuursleden.
  • Groepsraad: komt twee keer per jaar bij elkaar. Bestaat uit bestuur, leiding en oudervertegenwoordigers van de speltakken.
  • Groepsbegeleider: overlegt maandelijks met leiding in kaderoverleg.
  • Oudervertegenwoordiger: per speltak zit een oudervertegenwoordiger in de groepsraad.
  • Vertrouwenspersoon: aanspreekpunt voor vertrouwelijke zaken.
  • PR commissie: houdt zich bezig met leden- en leidingwerving.
  • Materiaal commissie: regelt het onderhoud van de blokhut en beheer van materialen.

In een organogram ziet dat er als volgt uit:

Organogram Scouting Lincolngroep

Organogram Scouting Lincolngroep